Ved nyttår trer den nye arveloven i kraft, og dermed endres reglene om arveforskudd.

Etter den gamle arveloven kan arvelater gi en gave og senere bestemme at gaven skal være et arveforskudd som skal avregnes på skiftet. Det avgjørende vil være hva arvelater mente, og det gjelder ingen formkrav.

Etter den nye loven må betingelsen om avregning på skiftet være satt allerede når arveforskuddet gis. Betingelsen bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene.

Overgangsreglene bestemmer at de gamle reglene gjelder for «avtaler og disposisjoner» foretatt før 31.12.2020, mens den nye loven gjelder for avtaler og disposisjoner gitt etter nyttår.

Overgangsreglene er av noen tolket slik at de som har gitt gaver før 31.12.2020 og som ikke har klargjort at dette skal være arveforskudd, bestemme dette senest 31.12.2020. Dersom dette ikke gjøres vil gaven fortsatt være en gave, og det kan ikke gjøres fradrag for denne i arveoppgjøret. For å være på den sikre siden, anbefaler vi derfor alle å gjøre dette. Om man har gitt gave/arveforskudd, og er i en situasjon der det kan være uklart om dette er en gave eller et arveforskudd, bør også dette klargjøres skriftlig før nyttår.