Oppføringer av Advokat

Eiendomsmegling – oppgjørsoppdrag: For deg som skal selge bolig, og vet hvem du skal selge til, eller hvis du selger boligen din selv

Advokatfirma Øglænd & Co tilbyr oppgjørsoppdrag til deg som skal selge bolig, og som ikke egentlig har behov for den fulle bredden i det en eiendomsmegler kan tilby med annonsering og annet. Oppgjørsoppdrag inkluderer: Utarbeidelse av kjøpekontrakt og skjøte. Tinglysning av skjøte og pantobligasjoner. Innfrielse av gjeld og sletting av pantobligasjoner. Gjennomføring av oppgjøret. Gjennomføring […]

Hva kan ektefeller med barn bestemme i testament?

Innledning Vi bistår ofte ektefeller med mine, dine og våre barn med hensyn til arv og skifte. Noen ønsker å gi mest mulig til ektefellen, mens andre vil at et eller flere av barna skal få mest mulig. Her gjennomgås følgende:   Arvens fordeling uten testamente Kan jeg gjøre ektefellen arveløs? Kan jeg gjøre mine […]

Kjøp og salg av bolig – Om Skjeggkre var restlyte etter utført retting

Høyesterett avgjorde 26.mars 2021 (HR-2021-668-A)[1] en sak om prisavslag etter forekomst av skjeggkre. Avgjørelsen reiste prinsipielle spørsmål om risikofordelingen mellom selger og kjøper etter at forekomsten av skjeggkre var blitt fjernet for selgers regning, og deretter om rettingen i seg selv kunne gi grunnlag for prisavslag. Spørsmålet var om risikoen for at skjeggkre igjen tok […]

Hva skal til for å gjenåpne en straffesak?

Spørsmålet er dagsaktuelt etter den mye omtalte gjenåpningen av Baneheia-saken.[1] Det går et skille mellom saker som er henlagt av politiet, og saker der retten har avsagt en dom. Henlagte saker – gjenoppta straffeforfølgning Saker som er henlagt av politiet, kan ifølge straffeprosessloven § 75 annet ledd og § 59 a, omgjøres innenfor en 3- […]

Kostnadsstyring ved bruk av advokat

Et av de første spørsmålene vi ofte får fra nye klienter er hva det koster å bruke oss. Dette er et helt forståelig spørsmål, og vi samarbeider gjerne med klienten fra steg til steg for å styre kostnadene i saken. Det er sluttsummen som teller, og vårt mål er at det skal lønne seg å […]

Hvordan nedbemanne

Nedbemanning innebærer at en bedrift reduserer antall ansatte ved oppsigelser på grunn av forhold på virksomhetens side. For at slike oppsigelser skal være lovlige, må det foreligge saklig grunnlag for nedbemanningen. Vi gir her en kort oversikt over de viktigste problemstillingene i en nedbemanningsprosess. En arbeidsgiver kan i stor grad bestemme hvor mange stillinger som […]

Oppsigelse – Tilbakeholdte opplysninger ved ansettelsen

En arbeidstaker unnlot ved ansettelsen å opplyse om at han hadde blitt avskjediget på grunn av samarbeidsproblemer og beskyldninger om drapstrusler mv. av tidligere arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren la til grunn at dette tilsa at den ansatte ikke var pålitelig, og mente dette var nok til å begrunne en oppsigelse. Høyesterett var ikke enig. (Brief […]

Korona – Oppsigelse under permittering

Etterhvert som korona-krisen drar ut i tid, begynner det å bli klart for mange at problemene man står ovenfor som ansatt eller arbeidsgiver ikke er så forbigående som det man først trodde. Vi opplever nå at spørsmålet om oppsigelser av permitterte ansatte blir stadig mer aktuelt. (Brief summary in English: Many employees and employers in […]