Oppføringer av Advokatfirma Øglænd & Co

Hytteforbudet

Vi har blitt spurt om hvor langt hytteforbudet egentlig gjelder. Forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom fremgår av en forskrift som heter «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19» (FOR-2020-03-19-355). Forskriften er tilgjengelig via lovdata.no her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294 . Bestemmelsen står i forskriftens § 5, som […]

Permittering på grunn av koronaviruset

Dersom det gjennomføres permitteringer som følge av koronaviruset, skal arbeidsgiver fremdeles betale lønn i den såkalte arbeidsgiverperioden de 15 første dagene. Regjeringen har 13.3.2020 som krisetiltak kortet ned arbeidsgiverperioden til to dager. Etter dette vil den ansatte kunne ha rett til dagpenger fra NAV, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt (se informasjon fra NAV […]

TILTAK KNYTTET TIL KORONAVIRUSET

Advokatfirma Øglænd & Co AS tar smittesituasjonen på alvor. Vi har derfor innført noen tiltak: Vi gjennomfører klientmøter som normalt, men: Vi håndhilser for tiden dessverre ikke. I møter med våre klienter vil vi sitte på hver vår ende av langbordet. Videre er våre ansatte nøye med håndhygiene, og vi går over alle aktuelle flater […]

Omsetning av båt

Rettsområdet Båter er «ting» eller «løsøre» om man vil. Ved kjøp og salg mellom private, er det viktigste du foretar deg å være grundig med salgsavtalen med tilhørende dokumentasjon. Hovedbudskapet er at du best regulerer risikoen gjennom det som avtales. Man kan veldig forenklet si at «avtalen er den viktigste loven». Ved kjøp mellom to […]

Obligasjonsrett

Man sier gjerne at en obligasjon er et «skyldforhold» (eng. «obligation») eller forpliktelser om man vil forenkle. Obligasjonsretten er læren om «skyldforhold, og hører til privatretten. Enkelt forklart anvender vi obligasjonsretten for å definere dine plikter og rettigheter i et avtaleforhold. Er det to parter i et kontraktsforhold, har man én skyldner og én fordringshaver, men […]

Bilbrann

Bilbrann – penger opp i røyk? I  løpet av timene og dagene etter den dramatiske brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn har det fremkommet flere uttalelser om skadene som oppsto i brannen, og følgene dette vil få for de som er involvert på en eller annen måte. Blant disse finner vi svært mange bileiere, og […]

Fremtidsfullmakt

Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til selvbestemmelse, også etter at «hodet svikter». Den som lager en fullmakt, kalles fullmaktsgiver. Den som utpekes av fullmaktsgiver, kalles fullmektig. Fullmaktens hovedtrekk Fullmakten utformes generelt slik at fullmektigen skal håndtere løpende utgifter og inntekter, forvalte fast eiendom, kunne gi gaver eller forskudd på arv på dine […]

Personskade

Har du fått en personskade på grunn av en yrkesskade, bilulykke eller en ulykke på fritiden? Her følger en oversikt over erstatningsordninger og ulykkesforsikringer som ofte kan gi deg erstatning. I Norge er det forsikringsplikt for alle motorvogner, og det er objektivt erstatningsansvar for alle skader som er forårsaket av biler, eller som biler «gjer» […]