Korona: Beregning av dagpenger ved permittering – maksimalt beløp

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Det har blitt skrevet mye om de midlertidige endringene i permitteringsreglene som er innført grunnet koronautbruddet. Dette blir gjerne presentert som at man er sikret 100 % lønn de første 20 dagene av permitteringen.

Det er imidlertid viktig å være klar over at det er en øvre begrensing på dagpengene. Det er fremdeles slik at du ikke får dekket den delen av lønnen som overstiger seks ganger grunnbeløpet (G).

Grunnbeløpet er for tiden på kr. 99 858. Dette medfører at du ikke vil få betalt mer i dagpenger enn det som overstiger en årslønn på kr 599 148, eller en månedslønn på kr. 49 929.

Du har imidlertid krav på full lønn i arbeidsgiverperioden i de to første dagene av permitteringen.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker