FORSIKRINGSSAKER

Forsikringsavtaler kan dekke betydelige tap i næringsforhold.

Forsikringsrett

Forsikringsavtaler kan dekke betydelige tap i næringsforhold. Alt fra erstatningsansvar til underslag og alvorlige hendelser som brann på driftsbygninger og avbruddstap kan være omfattet av forsikringsavtaler for næringsdrivende.

Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill, utredninger eller krav om dokumentasjon.

Da oppstår det spørsmål om forsikringsselskapets avgjørelse er riktig, og hva man kan gjøre videre.

Spørsmål og svar:

Forsikringsselskapet gitt avslag i en sak av stor betydning for firmaet. Hva kan gjøres?

Dersom den du retter et forsikringskrav mot bestrider at skaden faller inn under forsikringen, mener forsikringsselskapet at firmaet ikke har rett på noen forsikringsutbetaling.

Dersom forsikringsselskapet og firmaet ikke er enige om hvordan saken skal oppfattes, og firmaet ikke vil slå seg til ro med avgjørelsen, bør forsikringsselskapets avgjørelse påklages.

Klage- og foreldelsesfrister kan løpe når man har fått avslag i en forsikringssak. Det er derfor grunn til å undersøke hvorvidt det er grunn til å følge opp saken videre raskt.

Går det an å klage på forsikringsselskapets avgjørelse?

Avslag på krav sendt forsikringsselskaper kan som klar hovedregel klages inn for Finansklagenemnda. En annen mulighet er å klage saken inn for domstolene.

Dersom ditt selskap har fått et avslag med orientering om denne klagemuligheten kan en klagefrist på 6 måneder ha begynt å løpe. Ved utløpet av fristen mister firmaet retten til forsikringsutbetaling. Derfor kan det haste med å ta nye skritt i saken dersom du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse.

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

  • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.