Hjem – Tjenester for bedrifter

Forsikringssaker

Forsikringsavtaler kan dekke betydelige tap i næringsforhold. Alt fra erstatningsansvar til underslag og alvorlige hendelser som brann på driftsbygninger og avbruddstap kan være omfattet av forsikringsavtaler for næringsdrivende.

Forsikringsrett

Forsikringsavtaler kan dekke betydelige tap i næringsforhold. Alt fra erstatningsansvar til underslag og alvorlige hendelser som brann på driftsbygninger og avbruddstap kan være omfattet av forsikringsavtaler for næringsdrivende.

Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill, utredninger eller krav om dokumentasjon.

Da oppstår det spørsmål om forsikringsselskapets avgjørelse er riktig, og hva man kan gjøre videre.

VANLIGE SPØRSMÅL OM FORSIKRINGSSAKER

Forsikringsselskapet gitt avslag i en sak av stor betydning for firmaet. Hva kan gjøres?

Dersom den du retter et forsikringskrav mot bestrider at skaden faller inn under forsikringen, mener forsikringsselskapet at firmaet ikke har rett på noen forsikringsutbetaling.

Dersom forsikringsselskapet og firmaet ikke er enige om hvordan saken skal oppfattes, og firmaet ikke vil slå seg til ro med avgjørelsen, bør forsikringsselskapets avgjørelse påklages.

Klage- og foreldelsesfrister kan løpe når man har fått avslag i en forsikringssak. Det er derfor grunn til å undersøke hvorvidt det er grunn til å følge opp saken videre raskt.

Går det an å klage på forsikringsselskapets avgjørelse?

Avslag på krav sendt forsikringsselskaper kan som klar hovedregel klages inn for Finansklagenemnda. En annen mulighet er å klage saken inn for domstolene.

Dersom ditt selskap har fått et avslag med orientering om denne klagemuligheten kan en klagefrist på 6 måneder ha begynt å løpe. Ved utløpet av fristen mister firmaet retten til forsikringsutbetaling. Derfor kan det haste med å ta nye skritt i saken dersom du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse.

Bygg- og entreprisesaker

Bygg- og entreprisesaker

Vi bistår både entreprenører, byggherrer, prosjekterende eller andre involverte i byggesaker eller...

Fast eiendom

Fast eiendom

Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre. Fast eiendom / eiendomstvister En stor...

Aktuelle artikler