FORVALTNINGSRETT

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha saker til behandling av blant annet NAV, Helsevesenet, Skatteetaten, Datatilsynet eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Det offentlige som motpart – krav til saksbehandling og klagemuligheter

Vi bistår deg som privatperson i møte med det offentlige.

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha saker til behandling av blant annet NAV, Helsevesenet, Skatteetaten, Datatilsynet eller Kontoret for voldsoffererstatning.

I Norge er privatpersoner gitt klare rettigheter, og det stilles strenge krav til det offentliges saksbehandling. I enkelte tilfeller har du også rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Det er likevel ofte utfordrende å få gjennomslag for sine rettigheter, og mange opplever det som en stor belastning å forholde seg til offentlige organer.

Vi har lang erfaring med slike forvaltningssaker, og våre advokater har bred kompetanse på disse områdene.

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

  • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.