Hjem – Tjenester for privatpersoner

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha saker til behandling av blant annet NAV, Helsevesenet, Skatteetaten, Datatilsynet eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Det offentlige som motpart – krav til saksbehandling og klagemuligheter

Vi bistår deg som privatperson i møte med det offentlige.

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha saker til behandling av blant annet NAV, Helsevesenet, Skatteetaten, Datatilsynet eller Kontoret for voldsoffererstatning.

I Norge er privatpersoner gitt klare rettigheter, og det stilles strenge krav til det offentliges saksbehandling. I enkelte tilfeller har du også rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Det er likevel ofte utfordrende å få gjennomslag for sine rettigheter, og mange opplever det som en stor belastning å forholde seg til offentlige organer.

Vi har lang erfaring med slike forvaltningssaker, og våre advokater har bred kompetanse på disse områdene.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Personskaderett

Personskaderett

Dersom du blir rammet av en personskade kan dette føre til en vanskeligere livssituasjon, både medisinsk...

Aktuelle artikler