ARV, TESTAMENT OG FREMTIDSFULLMAKT

Etter at en arvelater har gått bort, kan det oppstå tvist mellom de gjenlevende om en rekke spørsmål, og ofte kan det være omdiskutert hvordan de etterlatte skal fordele verdiene som er igjen etter avdøde.

Sikre hva som skjer med det du etterlater deg, eller om du skulle bli syk og ikke kunne ivareta egne interesser

Etter at en arvelater har gått bort, kan det oppstå tvist mellom de gjenlevende om en rekke spørsmål, og ofte kan det være omdiskutert hvordan de etterlatte skal fordele verdiene som er igjen etter avdøde. Advokatfirma Øglænd & Co bistår i slike saker.

Vi bistår også arvinger som privat oppnevnte bostyrere.

Hvis du ønsker å sette opp et testamente, og ønsker at dette skal bli satt opp riktig, bør du engasjerer advokat. Hvis ikke risikerer du at testamentet slår ut på en annen måte enn du ønsker. I verste fall kan du risikere at testamentet er ugyldig, og at det ikke får noen virkning. Ofte kan det være nødvendig å opprette både ektepakt og testament for å oppnå det resultatet man ønsker.

En rekke spørsmål melder seg ofte både dersom man skal sette opp testament, og dersom det foreligger en tvist mellom arvinger:

 • Hva har livsarvingene/barna krav på?
 • Hva har ektefelle krav på?
 • Hva kan jeg fordele i et testament?
 • Er testamentet gyldig?
 • Kan jeg sitte i uskiftet bo?
 • Hva skjer når særkullsbarn og ektefelle ikke er enige?

Ny arvelov fra 01.01.2021: https://advokatfirmaoglend.no/?p=1644&preview=true

FREMTIDSFULLMAKT

I forbindelse med opprettelse av testament, som regulerer hva som skal skje med det en etterlater seg etter død, kan det være aktuelt å tenke gjennom hva som skal skje med sine eiendeler for det tilfelle at en blir dement eller på annen måte blir ute av stand til å ivareta egne interesser. Det kan da opprettes en fremtidsfullmakt i henhold til vergemålsloven som definerer dette slik:

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

En fremtidsfullmakt må angi hvem som skal være fullmektig, det vil si opplyse hvem det er du ønsker skal utføre de oppgaver du ønsker utført. Typiske oppgaver vil være:

 • Betale regninger, håndtere inntekter, utgifter.
 • Kjøpe og selge verdipapirer.
 • Opprette eller avslutte kontoer.
 • Drift eller utleie av fast eiendom, eller næring.
 • Bestemme hva som skal skje med for eksempel bolig/hytte; skal den selges, overdras til noen og hva skal i tilfelle skje med netto salgssum.
 • Kan fullmektigen dele ut gaver på vegne av deg? I tilfelle hvor meget og til hvem?
 • Representere ovenfor Nav, kommune og sykehjem.

En fremtidsfullmakt trer først i kraft når det foreligger legeerklæring som bevis for at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Den må sendes til Fylkesmannen for stadfestelse om den gjelder for eksempel salg/overdragelse av fast eiendom, ellers er det frivillig.

En fremtidsfullmakt må dateres og signeres av to myndige vitner som ikke har tilknytning til deg som fullmaktsgiver.

Dette er kun en kort orientering om temaet. Dersom du ønsker å vite mer er det bare å ta kontakt.

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

 • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.