Hjem – Tjenester for privatpersoner

Arv og testamente

Etter at en arvelater har gått bort, kan det oppstå tvist mellom de gjenlevende om en rekke spørsmål om blant annet arv og testamente.

Sikre hva som skjer med det du etterlater deg, eller om du skulle bli syk og ikke kunne ivareta egne interesser

Ofte kan arv og testamente være et omdiskutert tema og spørsmål om hvordan verdiene som er igjen etter avdøde kan ofte forekomme. Advokatfirma Øglænd & Co bistår i slike saker.

Vi bistår også arvinger som privat oppnevnte bostyrere.

Sette opp testamente? Engasjer en advokat

Hvis du ønsker å sette opp et testamente, og ønsker at dette skal bli satt opp riktig, bør du engasjerer advokat. Hvis ikke risikerer du at testamentet slår ut på en annen måte enn du ønsker. I verste fall kan du risikere at testamentet er ugyldig, og at det ikke får noen virkning. Ofte kan det være nødvendig å opprette både ektepakt og testament for å oppnå det resultatet man ønsker.

En rekke spørsmål melder seg ofte både dersom man skal sette opp testament, og dersom det foreligger en tvist mellom arvinger:

 • Hva har livsarvingene/barna krav på?
 • Hva har ektefelle krav på?
 • Hva kan jeg fordele i et testament?
 • Er testamentet gyldig?
 • Kan jeg sitte i uskiftet bo?
 • Hva skjer når særkullsbarn og ektefelle ikke er enige?

Fremtidsfullmakt

I forbindelse med opprettelse av testament, som regulerer hva som skal skje med det en etterlater seg etter død, kan det være aktuelt å tenke gjennom hva som skal skje med sine eiendeler for det tilfelle at en blir dement eller på annen måte blir ute av stand til å ivareta egne interesser. Det kan da opprettes en fremtidsfullmakt i henhold til vergemålsloven som definerer dette slik:

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

En fremtidsfullmakt må angi hvem som skal være fullmektig, det vil si opplyse hvem det er du ønsker skal utføre de oppgaver du ønsker utført. Typiske oppgaver vil være:

 • Betale regninger, håndtere inntekter, utgifter.
 • Kjøpe og selge verdipapirer.
 • Opprette eller avslutte kontoer.
 • Drift eller utleie av fast eiendom, eller næring.
 • Bestemme hva som skal skje med for eksempel bolig/hytte; skal den selges, overdras til noen og hva skal i tilfelle skje med netto salgssum.
 • Kan fullmektigen dele ut gaver på vegne av deg? I tilfelle hvor meget og til hvem?
 • Representere ovenfor Nav, kommune og sykehjem.

En fremtidsfullmakt trer først i kraft når det foreligger legeerklæring som bevis for at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Den må sendes til Fylkesmannen for stadfestelse om den gjelder for eksempel salg/overdragelse av fast eiendom, ellers er det frivillig.

En fremtidsfullmakt må dateres og signeres av to myndige vitner som ikke har tilknytning til deg som fullmaktsgiver.

Dette er kun en kort orientering om temaet. Dersom du ønsker å vite mer er det bare å ta kontakt.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler