Jeg skal skilles, hva gjør jeg nå?

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co
Skilsmisse

Cirka 50 prosent av alle ekteskap ryker i Norge. I forelskelsens lykkerus, er det ikke alle som har tenkt over hva som skjer med eiendelene hvis det blir brudd. Da kan det være lurt å rådføre seg med en advokat. Spesielt hvis det foreligger skjevdeling.  

Det er ofte sterke følelser i sving under en skilsmisse, og uenigheter om hvem som skal ha hva. Blir en for eksempel ikke enige om hvem som skal beholde huset, kan den ene parten kreve tvangssalg og at retten tar stilling til om budet skal aksepteres.  

– Det som er enda mer problematisk, er når det er mer i gjeld enn formue. Privat gjeld som studiegjeld skal ikke deles, men felles gjeld skal i utgangspunktet deles likt. Det vil si at den som går husløs ut av ekteskapet, kan risikere å sitte igjen med gjeld etter at husets verdi er trukket fra, forteller advokat, Harald Øglænd, hos Advokatfirma Øglænd & Co. 

Må bevise hva en eide

Det første man bør gjøre når skilsmissen er et faktum, er å kartlegge formue og gjeld. Når en har kommet frem til boets netto og alt har blitt verdsatt, er det bare til å fordele alt likt. Slik ser det ut i en ideell verden, men dessverre er det ikke alltid slik. Det at en er gift betyr ikke nødvendigvis at en eier likt.  

– Ofte kommer skjevdeling inn i bildet, og det betyr at du har rett til å ta med ut det du hadde med inn i ekteskapet, eller fikk i gave eller arv mens dere var gift. Men den som krever har bevisbyrde, og det er ikke alltid like lett å fremskaffe, sier Øglænd.  

Anbefaler ektepakt ved skjevdeling 

Mottar man arv i løpet av ekteskapet, kan det være fristende å bruke det til å betale ned på huslånet, eller kanskje nytt kjøkken står på menyen? Hva med den cruise-turen, som en har drømt om? Rekken er lang over muligheter en kan bruke pengene på. Problemet er bare at det kan være vanskelig å bevise hva pengene gikk til hvis det blir brudd. Det er også et krav om at verdien må være i behold. Det vil si at pengene som ble brukt til cruise-turen er tapt etter turens slutt.  

– Mitt klare råd hvis det foreligger skjevdeling er å skrive ektepakt. Det er et avkrysningsskjema en i teorien kan gjøre selv, men det anbefales å bruke et par timer med advokat. Da har advokaten ansvaret for at det gjøres riktig og kan komme med råd. Noen synes det kan være ubehagelig å skrive ektepakt, men da bør en i hvert fall ta vare på alle bilag som viser hvor pengene kommer fra og hva de har blitt brukt til, anbefaler Øglænd.  

Hjemmeværende kan få ektefellebidrag 

Siden 70-tallet har arbeid i hjemmet vært likestilt med arbeid ute. Har en vært gift i en årrekke, og blitt enige om at den ene gjør karriere mens den andre tar seg av hus og barn, kan en ha rett på ektefellebidrag ved en skilsmisse. 

– Et ektefellebidrag er en kompensasjonsordning man kan ha rett på når skjevdelingen fremstår urimelig. Bidraget sikrer at jobben som er utført i hjemmet likestilles med jobben som er utført utenfor hjemmet, og sørger for at ektefellen har penger å leve for etter skilsmissen, forteller Øglænd.  

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker