Hjem – Tjenester for bedrifter

Fast eiendom

Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre.

Fast eiendom / eiendomstvister

En stor del av sakene vi jobber med gjelder fast eiendom. Her er typiske saksområder vi jobber med:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Nabotvister
  • Byggekontrakter
  • Eiendomsgrenser
  • Ekspropriasjon

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat tidligst mulig i prosessen, fordi vår erfaring er at sakene da løser seg lettere. Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre, og skulle saken ende i retten, vil bedriften da også ha en bedre sak.

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Advokatfirma Øglænd & Co bistår arbeidsgivere i arbeidskonflikter som følge av eksempelvis mobbing og trakassering, nedbemanning, sluttavtaler og en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål

Bygg- og entreprisesaker

Bygg- og entreprisesaker

Vi bistår både entreprenører, byggherrer, prosjekterende eller andre involverte i byggesaker eller...

Aktuelle artikler