Hjem – Tjenester for privatpersoner

Uenighet om håndverkertjenester

Arbeidet blir ikke alltid som forventet og det kan være ønskelig å få vurdert om det er grunnlag for reklamasjons krav.

Tvist om håndverktjenester

Det fleste, særlig de som eier bolig, hytte, bil eller båt, opplever en eller flere ganger å måtte engasjere håndverkere til utførelse av arbeid.

Mangelen vil som oftest dreie seg om det er en forsinkelse eller om det er feil/mangler ved selve det arbeid som er uført. Reklamasjons kravet kan gjelde krav om at mangel utbedres, krav om erstatning og/eller prisavslag.

Uavhengig om det er avklart om det er grunnlag for krav mot den som har utført arbeidet, så anbefaler vi at det sendes en foreløpig reklamasjon så snart forholdet er avdekket. Dersom du venter for lenge, mer enn 3 måneder, kan kravet være tapt som følge av for sen reklamasjon. Dernest må det avklares om det foreligger en mangel. Her vil det være nødvendig å se hen til hva som fremgår av avtalen, både med hensyn til det arbeid som skal utføres og om det er en forsinkelse. Det kan være nødvendig å få en takstmann til å vurdere det utførte arbeid slik at en har et bedre faktisk grunnlag til å vurdere om det foreligger mangel etter loven.

Vi har god erfaring med denne type problemstillinger og kan bistå.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler