Hjem – Tjenester for privatpersoner

Husleieavtaler

Husleieloven gir leietaker et sterkt vern, med en rekke bestemmelser som ikke kan fravikes i leieavtalen.

Tvister mellom utleier og leietaker

Vi bidrar med juridisk bistand i saker som gjelder husleieavtaler og tvister i husleieforhold. Utleie av fast eiendom er regulert i husleieloven. Advokatfirmaet Øglænd & Co kan bistå både utleier og leietaker ved tvister i forbindelse med utleieforhold.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler