Hytteforbudet

Vi har blitt spurt om hvor langt hytteforbudet egentlig gjelder. Forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom fremgår av en forskrift som heter «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning…

Korona: Beregning av dagpenger ved permittering – maksimalt beløp

Det har blitt skrevet mye om de midlertidige endringene i permitteringsreglene som er innført grunnet koronautbruddet. Dette blir gjerne presentert som at man er sikret 100 % lønn de første 20 dagene av permitteringen. Det er imidlertid…

Koronaviruset og betydningen det kan få for inngåtte avtaler

Epidemien som nå brer om seg får alvorlige følger for privatpersoner og bedrifter. Samfunnet stopper i stor grad opp som en direkte eller indirekte følge av regjeringens krisetiltak. Akkurat nå (i midten av mars 2020) er nok fokus for de…

Permittering på grunn av koronaviruset

Dersom det gjennomføres permitteringer som følge av koronaviruset, skal arbeidsgiver fremdeles betale lønn i den såkalte arbeidsgiverperioden de 15 første dagene. Regjeringen har 13.3.2020 som krisetiltak kortet ned arbeidsgiverperioden…

TILTAK KNYTTET TIL KORONAVIRUSET

Advokatfirma Øglænd & Co AS tar smittesituasjonen på alvor. Vi har derfor innført noen tiltak: Vi gjennomfører klientmøter som normalt, men: Vi håndhilser for tiden dessverre ikke. I møter med våre klienter…

Omsetning av båt

Rettsområdet Båter er «ting» eller «løsøre» om man vil. Ved kjøp og salg mellom private, er det viktigste du foretar deg å være grundig med salgsavtalen med tilhørende dokumentasjon. Hovedbudskapet er at du best regulerer risikoen…

Obligasjonsrett

Man sier gjerne at en obligasjon er et «skyldforhold» (eng. «obligation») eller forpliktelser om man vil forenkle. Obligasjonsretten er læren om «skyldforhold, og hører til privatretten. Enkelt forklart anvender vi obligasjonsretten…

Bilbrann

Bilbrann – penger opp i røyk? I  løpet av timene og dagene etter den dramatiske brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn har det fremkommet flere uttalelser om skadene som oppsto i brannen, og følgene dette vil få for de…

Fremtidsfullmakt

Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til selvbestemmelse, også etter at «hodet svikter». Den som lager en fullmakt, kalles fullmaktsgiver. Den som utpekes av fullmaktsgiver, kalles fullmektig. Fullmaktens…

Personskade

Har du fått en personskade på grunn av en yrkesskade, bilulykke eller en ulykke på fritiden? Her følger en oversikt over erstatningsordninger og ulykkesforsikringer som ofte kan gi deg erstatning. I Norge er det forsikringsplikt for…

Huskeliste

«Huskeliste» – hva bør man undersøke før man engasjerer en entreprenør, og hvor finner man informasjon? Det viktigste forbruker gjør for å forebygge det å stå igjen «rettsløs» overfor en useriøs håndverker, er å vurdere…

Foreldretvister

Er det utfordrende å finne gode løsninger for hvor barna skal bo og samvær? Eller har dere en avtale som ikke fungerer for barna? Barneloven inneholder regler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær. Dersom foreldrene ikke…

Håndverktjenester

Har du mistanke om det som er levert ikke er som forventet eller er det uenighet om hva som skal betales? Her følger en kort redegjørelse over de mest sentrale bestemmelser og problemstillinger som vi opplever. For en nærmere vurdering…

Rettigheter overfor naboer

Rettigheter overfor naboer Utgangspunktet er at en eier fritt disponerer over egen eiendom, og bestemmer selv hva han eller hun vil foreta seg på egen eiendom. Denne friheten har imidlertid visse [...]

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier I eierseksjonssameier reguleres vedlikeholdsplikten i eierseksjonsloven § 32 og § 33. Seksjonseieren plikter å vedlikeholde sin bruksenhet slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik [...]

Adgangen til midlertidig ansettelse

Adgangen til midlertidig ansettelse Den klare hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og for et ubegrenset tidsrom. Det må avtales [...]