Forbruker får større rettigheter

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Nye endringer i forbrukerkjøpsloven gir større rettigheter til forbruker. Det går ikke lenger an for butikker og forhandlere å selge ting som de er til forbrukere. De nye reglene gjelder også for brukte gjenstander.   

Hensikten til det nye EU- direktivet er å gi sterkere rettigheter til forbruker som kjøper ting. Tidligere har partene i en bruktbilhandel gjennom forhandler hatt en gjensidig forståelse for at bilen ikke har nybilstandard. Ofte har dette vært tydeliggjort gjennom et «som den er»-forbehold fra forhandlerens side. Ifølge den nye forbrukerkjøpsloven har ikke forhandleren lenger mulighet til å tydeliggjøre dette gjennom et slikt forbehold. I tillegg har selgeren bevisbyrden i to år, for at en mangel ikke eksisterte ved overtakelse.    

Forbrukerkjøpsloven

 

– Det blir spennende å se hvor domstolene setter grensen for hva som er en mangel fremover, etter at de nye reglene har trådt i kraft. Lovens forarbeider gir begrenset veiledning om hvor grensene går. Det er mye som kan ryke på en bil eller annen vare i løpet av en toårs periode, og det kan fremstå urimelig at bevistvil om når en mangel har oppstått skal være selgers risiko. Et alternativ for butikkene og forhandlerne vil være å ta spesifikke forbehold om kjente mangler ved salget. Det blir nok viktig fremover å sikre seg gjennom en tydelig gjennomgang av varen og presisering i en skriftlig avtale, sier advokat Gullik Maudal Huseby hos Advokatfirma Øglænd & Co.   

Får bare rette en gang  

Det kan se ut som om de nye lovbestemmelsene legger opp til at det skal være samme krav til nye og brukte ting, i en tid hvor vi ikke skal kaste ting og er opptatt av gjenbruk. En annen endring i forbrukerkjøpsloven, er at selger nå kun har anledning til å rette opp i feil og mangler en gang. Tidligere hadde man etter forbrukerkjøpsloven adgang til å reparere minst to ganger per mangel. De nye reglene kan bety at forhandlerne og butikkene kun kan rette en gang per salgsgjenstand.  

 – Selger kommer nå til å bli avhengig av godvilje fra kunden for å kunne rette opp mer enn en gang. Da blir det viktig for selger å ha kontroll på egenskapene til produktet. Når man først skal rette noe bør man sjekke om det er flere deler av salgsgjenstanden som trenger reparasjon, fordi man risikerer å ikke få flere sjanser til å rette, forteller Maudal Huseby.  

 

Reklamen går foran avtalen   

Endringene i forbrukerkjøpsloven omfatter også nye regler om reklame for garantier. Det går ikke an å tilby dårligere garanti enn det som står i reklamen. Står det fem års garanti i reklamen, så er det dette som gjelder. Selv om man som forhandler skulle ønske å endre dette, og tilby en kortere garantiperiode. I et slikt tilfelle må man endre reklamen, fordi man ikke kommer noen vei med å vise til avtalevilkårene dersom disse skulle si noe annet. Reklamen overstyrer avtalen.  

 – Derfor er det viktig å passe på hva man reklamerer for når det gjelder garanti. Avviker reklamen fra det som står i avtalen, er det viktig å rette reklamen raskest mulig, råder Maudal Huseby.   

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker