ARBEIDSRETT

Vi bistår arbeidsgivere som må nedbemanne eller som er i konflikt med sine arbeidstakere.

Arbeidsrett

Arbeidstvister – Vi bistår arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål.
I tillegg til å bistå i arbeidskonflikter som følge av eksempelvis varsling, mobbing, trakassering, permitteringer, avskjedigelse og avskjed, kan vi også hjelpe ved inngåelse og tolkning av arbeidsavtaler, vurderinger vedrørende prøvetidsordninger, samt gi råd i omstillingsprosesser, nedbemanningsprosesser og virksomhetsoverdragelser.

Videre har vi erfaring med bistand vedrørende funksjonshemmedes rettigheter i arbeidslivet, arbeidsrettslige problemstillinger vedrørende personvern og GDPR, utarbeidelse av sluttavtaler, samt en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål.

Her er noen ressurser som kan være aktuelle:

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet

Arbeidsretten

Tvisteløsningsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Datatilsynet

Vanlige spørsmål i arbeidskonflikter:

Foreligger det grunnlag for nedbemanning?

Oppsigelse som følge av nedbemanning krever saklig grunn. Typiske eksempler på saklige grunner vil være overkapasitet i bedriften eller behov for innsparinger.

Arbeidsgiver må dokumentere behovet for nedbemanning.

Oppsigelse er ikke saklig begrunnet i nedbemanning dersom det finnes annet passende arbeide til den ansatte i virksomheten, og vedkommende ikke tilbys disse arbeidsoppgavene

Er oppsigelsen saklig begrunnet?

Eksempler på saklige grunner til oppsigelser er alvorlige brudd på arbeidsavtalen og nødvendig nedbemanning.

Sykemelding under sykemeldingsperioden, graviditet eller foreldrepermisjon er ikke saklige grunner for oppsigelse.

Dersom den ansatte er i tvil om oppsigelsen er saklig kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Er oppsigelsen lovlig?

Oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet. Den skal også være drøftet med den ansatte i forkant av beslutningen. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal alltid være skriftlig.

Hva er en rimelig sluttpakke?

Hva som er en rimelig sluttpakke vil kunne variere fra sak til sak. Vi har erfaring med å vurdere hva som vil være et rimelig tilbud i den enkelte sak.

Hva innebærer permittering?

Permittering betyr at du som arbeidsgiver midlertidig fritas lønnsplikt , og at arbeidstaker samtidig midlertidig pålegges arbeidsfritak. Et forutsetning for å permittere ansatte er at ordningen er midlertidig. Permitteringen må kunne begrunnes saklig ut fra forhold på bedriftens side.

Regler for når virksomheten kan permittere ansatte og eventuelt hvem som kan permitteres kan fremgå av tariffavtale.

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

  • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.