Om Advokatfirma Øglænd & Co

Ved vårt advokatkontor finner du kvalifiserte, erfarne og engasjerte ansatte, som er opptatt av å løse din sak. Vi opererer med fornuftige priser og bistår privatpersoner, samt små og mellomstore bedrifter.

Erfaringsmessig venter folk for lenge før de kontakter advokat. Får vi muligheten til å komme inn på et tidlig stadium, blir som regel utfallet bedre og mer kostnadseffektivt.

Advokatfirma Øglænd & Co AS har kontorer i Luramyrveien 25A, ikke langt fra Kvadrat kjøpesenter i Sandnes.

Alle advokatene våre er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Våre advokater

Harald Øglænd

Advokat / partner

Øglænd er tilknyttet Huseiernes landsforbund som samarbeidsadvokat. Han arbeider mest med fast eiendom, særlig reklamasjonssaker etter kjøp/salg av ny eller brukt bolig. Også arv, familierett og skifte, er Haralds områder, samt bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker. Øglænd er også fast bistandsadvokat for Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Harald Øglænd avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1990. Deretter jobbet han som politijurist ved Rogaland politikammer i Sandnes før han i 1993 gikk inn i et kontorfellesskap med advokater på Bryne. I 2004 gikk han inn i kontorfellesskap med advokatfirmaet Helliesen-Kvernberg AS i Stavanger før han i 2006 startet opp advokatfirma i Sandnes.

Send e-post

+47 916 94 869

Håkon Halvorsen

Advokat / partner

Halvorsen jobber med tvisteløsning i et variert spekter av kontraktsforhold for bedrifter og private, skifte av dødsbo og felleseier (skilsmisseoppgjør), samboeroppgjør, selskapsrettslige tvister, boligrett og tvister knyttet til fast eiendom. Videre har Halvorsen lang erfaring som bostyrer i konkursbo, og oppnevnes jevnlig av Jæren tingrett i så henseende.

Halvorsen er daglig leder i Advokatfirma Øglænd & Co AS. Han avla juridisk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 2004 med fordypning i bl.a. forsikrings- og selskapsrett. Han har tidligere vært skattejurist ved skattefutkontorene i Rogaland og Hordaland, samt Sentralskattekontoret for utenlandssaker før han begynte i Advokatfirma Øglænd & Stangeland AS i 2008. I 2010 ble han partner i det som siden har hatt navnet Advokatfirma Øglænd & Co AS.

Send e-post

+47 470 60 903

Håkon Pinderød Eliassen

Advokat

Eliassen tiltrådte Øglænd & Co AS i september 2016, og kom da fra en stilling som advokat i Advokatfirmaet Legal ANS (nå AS). Han begynte som advokatfullmektig i april 2012, og fikk advokatbevilling i 2014. Han har erfaring fra flere ulike rettsområder. Han har jobbet mest med vurderinger og tvistesaker innenfor fast eiendom, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, kjøps- og kontraktsrett, alminnelig forvaltningsrett, pengekravsrett, tvangsfullbyrdelse, samt strafferett. Han har også erfaring fra flere andre rettsfelt.

Håkon har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2011. Hans masteravhandling gjaldt emner innen lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og alminnelig forvaltningsrett. Han er også utdannet ved Politihøgskolen i Oslo, og har blant annet jobbet som etterforsker i Oslo politidistrikt.

Send e-post

+47 916 33 327

Gullik Maudal Huseby

Advokat

Huseby begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co i 2018 og fikk advokatbevilling i 2020. Han arbeider med blant annet personskade- og erstatningssaker, og har lang erfaring med forsikringsrett.

Gullik fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2011. Han har jobbet i KLP Skadeforsikring AS fra 2012, der han jobbet med erstatnings- og forsikringsrett frem til han begynte i Advokatfirma Øglænd & Co i februar 2018. Blant sakstypene Huseby har erfaring med er yrkesskade- yrkessykdoms- og bilansvarssaker, samt saker som gjelder alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett. Han jobber også med kjøps- og kontraktsrett, fast eiendom og trygde- og forvaltningssaker. Temaet for Husebys masteravhandling var bevisavskjæring grunnet utilbørlig ervervede bevis.

Send e-post

+47 414 23 817

Kristian Kleppe

Advokatfullmektig

Kleppe begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co AS i september 2022. Han jobber blant annet med behandling av konkursbo, arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendom.

Kleppe har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2022 med arbeidsrett og konkurranserett som valgfag. Han skrev sin mastergrad om utmåling av krav ved objektiv omstøtelse i konkurs. Kleppe har også flere års erfaring med eiendomsforvaltning og utleie.

Send e-post

+47 467 44 530

Merete Sæbø

Advokatassistent

Sæbø har vært sekretær i Advokatfirma Øglænd & Co siden 2007. Hun har lang fartstid som advokatsekretær og jobbet blant annet for advokat Johan Haga i perioden 1995 til 2006.

Høsten 2020 bestod hun eksamen i Advokatassistent DNA i regi av Juristenes Utdanningssenter og Advokatforeningen. Hun kan nå utføre enkle juridiske oppgaver under advokatenes ansvar og kontroll.

Send e-post

Linda Iren Karlsen

Sekretær / Regnskapsfører

Karlsen ble ansatt som vikar hos Advokatfirma Øglænd & Co i november 2021. Hun har studert 2 år ved NKI og er utdannet advokatsekretær.

Linda er den som tar imot deg når du kommer til oss, og jobber mye med regnskap.

Hun tar seg av henvendelser fra klienter, booking av møter, inn- og utbetalinger, lønn, arkivering mm.

Send e-post

Trenger du advokatbistand?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Ring oss eller ta kontakt via skjema her på nettsiden.