FORSIKRINGSRETT

Forsikringsavtaler kan dekke mange skader og uhell. Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill eller krav om dokumentasjon.

I tvist mot forsikringsselskapet

Forsikringsavtaler kan dekke mange skader og uhell. Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill eller krav om dokumentasjon. Da oppstår det spørsmål om forsikringsselskapets avgjørelse er riktig, og hva man kan gjøre videre.

Spørsmål og svar:

Forsikringsselskapet har gitt avslag i min sak. Hva gjør jeg nå?

Dersom den du retter et forsikringskrav mot bestrider at skaden faller inn under forsikringen, mener forsikringsselskapet at du ikke har rett på noen forsikringsutbetaling.
Dersom du ikke er enig med ditt forsikringsselskap om dette, og ikke ønsker å slå deg til ro med avgjørelsen, bør du klage. I noen tilfeller gjelder egne klagefrister.

Går det an å klage på forsikringsselskapets avgjørelse?

Avslag på krav sendt forsikringsselskaper kan som klar hovedregel klages inn for Finansklagenemnda. En annen mulighet er å klage saken inn for domstolene.
Dersom du har fått et avslag med orientering om denne klagemuligheten kan en klagefrist på 6 måneder ha begynt å løpe. Ved utløpet av fristen mister du retten til forsikringsutbetaling. Derfor kan det haste med å ta nye skritt i saken dersom du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse.

Forsikringsselskapet krever penger tilbake i regress eller erstatning. Hva er mine rettigheter?

Forsikringsavtaleloven og forsikringsavtalen du har inngått kan i noen tilfeller gi forsikringsselskapet åpning for å kreve regress eller erstatning fra deg. Det ligger likevel klare begrensninger til forsikringsselskapenes rettigheter i denne sammenheng.

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

  • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.