Hjem – Tjenester for privatpersoner

Forsikringssaker

Forsikringsavtaler kan dekke mange skader og uhell. Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill eller krav om dokumentasjon.

I tvist mot forsikringsselskapet

Forsikringsavtaler kan dekke mange skader og uhell. Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill eller krav om dokumentasjon. Da oppstår det spørsmål om forsikringsselskapets avgjørelse er riktig, og hva man kan gjøre videre.

SPØRSMÅL OG SVAR

Forsikringsselskapet har gitt avslag i min sak. Hva gjør jeg nå?

Dersom den du retter et forsikringskrav mot bestrider at skaden faller inn under forsikringen, mener forsikringsselskapet at du ikke har rett på noen forsikringsutbetaling.
Dersom du ikke er enig med ditt forsikringsselskap om dette, og ikke ønsker å slå deg til ro med avgjørelsen, bør du klage. I noen tilfeller gjelder egne klagefrister.

Går det an å klage på forsikringsselskapets avgjørelse?

Avslag på krav sendt forsikringsselskaper kan som klar hovedregel klages inn for Finansklagenemnda. En annen mulighet er å klage saken inn for domstolene.
Dersom du har fått et avslag med orientering om denne klagemuligheten kan en klagefrist på 6 måneder ha begynt å løpe. Ved utløpet av fristen mister du retten til forsikringsutbetaling. Derfor kan det haste med å ta nye skritt i saken dersom du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse.

Forsikringsselskapet krever penger tilbake i regress eller erstatning. Hva er mine rettigheter?

Forsikringsavtaleloven og forsikringsavtalen du har inngått kan i noen tilfeller gi forsikringsselskapet åpning for å kreve regress eller erstatning fra deg. Det ligger likevel klare begrensninger til forsikringsselskapenes rettigheter i denne sammenheng.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Forsvarer og bistandsadvokat

Forsvarer og bistandsadvokat

Alle som straffeforfølges har rett til å velge forsvarer selv. I mange tilfeller har fornærmede, pårørende...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler

Hvem skal barnet bo hos?

Hvem skal barnet bo hos?

Likt samvær, ingen automatisk rettighet En 50/50 ordning er vanligst å se når foreldrene samarbeider godt etter brudd,...

les mer