Hjem – Tjenester for bedrifter

Bygg- og entreprisesaker

Vi bistår både entreprenører, byggherrer, prosjekterende eller andre involverte i byggesaker eller entreprisesaker.

Bygg- og entreprisesaker

Vi bistår både entreprenører, byggherrer, prosjekterende eller andre involverte i byggesaker eller entreprisesaker.

Vår anbefaling er å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig dersom det er fare for at det oppstår tvist, eller dersom tvist har oppstått om innholdet i en kontrakt, eller dersom det er bestridt at det foreligger en kontrakt. Med advokatbistand er sannsynligheten for å gjøre feil mindre.

Dersom saken havner i retten stiller du med en bedre sak.

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Advokatfirma Øglænd & Co bistår arbeidsgivere i arbeidskonflikter som følge av eksempelvis mobbing og trakassering, nedbemanning, sluttavtaler og en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål

Fast eiendom

Fast eiendom

Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre. Fast eiendom / eiendomstvister En stor...

Aktuelle artikler

Hvem skal barnet bo hos?

Hvem skal barnet bo hos?

Likt samvær, ingen automatisk rettighet En 50/50 ordning er vanligst å se når foreldrene samarbeider godt etter brudd,...

les mer