Har man rett til å angre et kjøp?

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co
angrerett

Vi er inne i en tid det handles enorme mengder med varer. Men hvilke rettigheter har vi egentlig når det kommer til å bytte eller angre noe vi har kjøpt? Her kommer en oversikt.  

Den klare hovedregelen er at man ikke har en generell rett til å angre et kjøp. Angrerettloven trer først i kraft når en kjøper noe utenfor en butikk, for eksempel ved netthandel eller telefonkjøp. Kjøper du en vare i en butikk hvor du både kan se og prøve produktet, så har du i utgangspunktet ikke angrerett. Men har butikken egne kjøpsvilkår med for eksempel fornøydhetsgaranti eller 30 dagers åpent kjøp, er saken en annen. 

– Butikkene har lov til å lage kjøpsvilkår som er gunstigere for kunden enn loven, men ikke motsatt. Det er derfor viktig at en setter seg inn i butikkens kjøpsvilkår før en kjøper produktet. Butikken må stå ved løftet sitt, fordi avtaler i Norge skal holdes. Har de for eksempel lovet kunden 30 dagers åpent kjøp, fornøydgaranti eller fem års garanti, må de stå ved det garantien faktisk sier, forteller advokat, Håkon Pinderød Eliassen hos Advokatfirma Øglænd & Co.  

Garanti kan ikke erstatte reklamasjonsretten 

En garanti skal normalt gi deg noe mer enn loven. Det er vilkårene en butikk gir, og et løfte fra selger som gir bedre rettigheter enn loven. Derfor må ikke dette forveksles med reklamasjonsretten, som trer i kraft når det er feil og mangler på varen. Da gjelder forbrukerkjøpsloven, som sier at en må klage innen rimelig tid. Det betyr i praksis senest innen to måneder etter at feilen er oppdaget, og senest innenfor en tidsramme på to år.  

– En næringsdrivende kan ikke avtale eller vise til vilkår som er dårligere enn forbrukerkjøpsloven. Har varen en garanti på seks måneder, og varen går i stykker etter garantien har gått ut, kan ikke selger avspise deg med at garantien har gått ut så lenge du klager innen to år. Det er kort og godt ulovlig å bruke vilkår som fratar kunden rettigheter en allerede har, sier Eliassen. 

– Er varen ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, har man faktisk 5 år reklamasjonsrett. Siden produktgarantier ofte bare varer seks måneder eller ett år, bruker selgere garantien som et argument for at man ikke kan klage. Dette blir feil, legger Eliassen til. 

 

Trenger ikke kvittering ved reklamasjon 

En feil på produktet gir ikke automatisk kunden rett på pengene tilbake eller nytt produkt. Da må feilen være av en viss størrelse. Reparasjon og prisavslag kan også være alternativer hvis feilen er liten. Det er imidlertid ikke mulig å klage på feil man selv har forårsaket.  

– Det er ikke krav om å vise kvittering ved en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven, så lenge en kan bevise at produktet er kjøpt i butikken ved for eksempel å fremvise en bankutskrift, forteller Eliassen. 

Loven gir ikke bytterett 

Det er en annen sak ved bytting. Da må en respektere butikkens returordning, fordi loven ikke gir en automatisk bytterett. Det er derfor en fordel å sette seg inn i butikkenes kjøpsvilkår før en kjøper julegavene. En vanlig praksis ved kjøp av gaver, er å få med byttelapp på produktet.  

– Ved bytting av en vare kan butikken ha som krav å vise kvittering eller byttelapp. Det er altså ikke ulovlig, siden fri bytterett er noe mer enn loven gir deg rett på. Det er imidlertid stor variasjon på om butikkene returnerer pengene, eller bare gir en tilgodelapp. Dette er viktig å være klar over før en går til innkjøp av gaven, sier Eliassen.  

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker