Tinde Energi kaster ut strømkunder – Hvilke rettigheter har du?

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

En periode med høye strømpriser har skapt uro i strømmarkedet. Stadig hører man om kunder som får store forskuddsfaktura og blir kastet ut av lukrative strømavtaler dersom disse ikke betales. Men har strømselskapene lov til dette? Og hvilke rettigheter har du som kunde? Advokatfirma Øglænd og Co AS bistår i dag klienter som mener å ha krav mot Tinde Energi/GNP Energy. Klientene ser gjerne at flere i samme stilling blir med på saken, slik at kostnadene kan deles. 

Dagens næringsliv har den siste tiden løftet frem en rekke kunder som saksøker tidligere strømleverandør Tinde energi. Ifølge DN har selskapet kort tid etter å ha overtatt strømavtalene fra GNP Energy sendt ut store forskuddsfaktura til sine kunder med takprisavtaler. Fakturaene var uspesifiserte og anga verken periode, estimert forbruk i perioden eller kWh-pris som lå til grunn for forskuddsbetalingen. Dette medførte at en rekke selskaper og privatpersoner enten lot være å betale fakturaen eller betalte en andel av denne. Resultatet ble ofte at Tinde Energi formløst og uten forvarsel avsluttet strømavtalene og satte sine kunder på pliktlevering.

Dine rettigheter som kunde

Spørsmålet mange stiller seg er om Tinde hadde lov til dette, og hvilke rettigheter man har som kunde. I den sammenheng må problemstillingen deles opp i krav på tilbakebetaling av allerede betalt beløp, krav på fortsatt levering av strøm / gjeninntreden i avtalen og krav på erstatning av tap som følge av dyr strøm.

Krav på tilbakebetaling av allerede betalt beløp

Mange av Tindes tidligere kunder valgte å betale en andel av forskuddsregningen. Dersom hele beløpet ikke ble betalt ble likevel en rekke kunder flyttet over på pliktlevering – altså en formløs heving av avtalen fra Tinde energi. I et slikt tilfelle har kunden ofte betalt adskillig mer enn verdien av strømmen som er levert i perioden i henhold til takprisavtalen.

I et slikt tilfelle vil kunden ha krav på tilbakebetaling av det overbetalte beløpet frem til man ble satt på pliktstrøm. Selv om Tinde Energi skulle få medhold i at deres heving var rettslig holdbar vil partene måtte foreta et hevingsoppgjør hvor partene skal tilbakeføre ytelsene i så stor grad som mulig. Dette vil innebære en avregning av levert strøm etter avtalen, hvor overskytende/overbetalt beløp må betales tilbake.

Krav på fortsatt levering av strøm og gjeninntreden i avtalen

Tinde energi har i mange tilfeller formløst hevet avtalen og flyttet leveransen over på pliktlevering. Heving krever imidlertid som utgangspunkt en hevingserklæring. Er dette ikke gjort har ikke motpart hevet avtalen, men bare avsluttet levering av strøm. Dette kan i seg selv utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd som vil kunne grunngi erstatningskrav, men innebærer også at Tinde vil kunne være bundet av avtalen, og dermed forpliktet til å fortsette levering av strøm.

Krav på erstatning av tap

De fleste som fikk sin strømavtale formløst avsluttet har som konsekvens måttet finne ny strømleverandør som ikke kan tilby tilsvarende takpris som den opprinnelige avtalen. Dette betyr i praksis at kunden sitter igjen med en strømregning som er mange ganger større enn den de skulle hatt i henhold til avtalen med GNP, som er overført til Tinde. Dersom dette tapet har oppstått som en følge av kontraktsbrudd eller uaktsomhet fra Tinde energi, vil Tinde energi være erstatningsansvarlig for tapet som allerede er oppstått. Dersom de nekter å gjeninntre i avtalen vil de også kunne være erstatningsansvarlig for fremtidig tap, ut hele bindingstiden i den opprinnelige avtalen.

Jeg tror jeg har et krav, hva nå?

Vi i Advokatfirma Øglænd og Co AS bistår klienter som mener å ha krav mot Tinde Energi/ GNP Energy. Du kan ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Dersom flere parter har tilsvarende saker vil disse også kunne dele kostnadene ved en eventuell sak, og dermed få en billigere og mindre risikabel prøving av saken.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker