Permitteringsperioden utvides til 52 uker

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

For å unngå unødige oppsigelser grunnet koronasituasjonen, utvides permitteringsperioden til 52 uker med virkning fra 1.11.2020. Det innføres samtidig en ny arbeidsgiverperiode for alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. 1.2021.

Utvidelsen av permitteringsperioden innebærer at arbeidstakere nå kan permitteres i 52 uker i løpet av 18 måneder. Tidligere var denne maksperioden på 26 uker.

– Utvidet permitteringsperiode er et viktig og riktig grep for å hjelpe bedriftene over kneika og for å bevare arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Regjeringen ønsker likevel at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Det innføres derfor en ny regel som innebærer at alle som per 1.1.2021 har vært permittert i 30 uker eller mer skal ha en ny arbeidsgiverperiode, der arbeidsgiver må betale lønn i fem arbeidsdager. Denne arbeidsgiverperioden kommer i tillegg til den første arbeidsgiverperioden på 10 dager i begynnelsen av permitteringen.

Samtidig videreføres enkelte særordninger som skal gjelde ut 2020, mens andre avvikles 1.11.2020. Blant de særordningene som videreføres er den forhøyede dagpengesatsen, der dagpenger gis med 80 prosent av de første 3G, og deretter med 62,4 prosent opp til 6G.

Les mer om de nye permitteringsreglene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-permittering-og-dagpenger-fra-1.-november/id2780326/

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker