Permittering på grunn av koronaviruset

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Dersom det gjennomføres permitteringer som følge av koronaviruset, skal arbeidsgiver fremdeles betale lønn i den såkalte arbeidsgiverperioden de 15 første dagene. Regjeringen har 13.3.2020 som krisetiltak kortet ned arbeidsgiverperioden til to dager.

Dersom arbeidsgiver ønsker å beholde deler av arbeidstokken i arbeid, vil det måtte foretas en utvelgelse av hvem som skal permitteres. Det ser dessverre ut til at enkelte arbeidsgivere anvender permitteringer som et virkemiddel i blant annet pågående arbeidskonflikter, og velger å permittere enkelte ansatte som en form for straff.

Utvelgelsen må være saklig begrunnet, og arbeidsgiver kan ikke benytte slike permitteringer som påskudd til å fjerne upopulære ansatte.

På den annen side er permitteringer av midlertidig karakter. Det legges derfor til grunn at arbeidsgiver har noe større fleksibilitet ved utvelgelsen enn ved oppsigelser.

En utvelgelse på bakgrunn av ansiennitet vil vanligvis være saklig, men en slik utvelgelse kan fravikes dersom faglige kvalifikasjoner eller sosiale hensyn utgjør tilstrekkelig saklig grunn.  Arbeidsgiver kan vurdere om det er funksjoner og arbeidsoppgaver man ikke har behov for i permitteringsperioden, og som derfor kan unnværes.

Dette innebærer ofte at det er personer som sitter i stillinger det ikke er behov for, som blir permittert.

Merk at dersom arbeidsgiver har annet, midlertidig arbeid å tilby arbeidstakeren, vil ikke permitteringer kunne gjennomføres selv om vilkåret om saklig grunn er oppfylt.

Det er ikke et krav om at det gjennomføres individuelle drøftelsesmøter slik som det er ved oppsigelser. Det anbefales likevel at det gjennomføres et kort møte med hver enkelt ansatt som berøres, slik at vedkommende får anledninger til å kommentere permitteringen og belyse eventuelle særlige forhold.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker