Hjem – Tjenester for privatpersoner

Fast eiendom

Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre.

Fast eiendoms rettsforhold

En stor del av sakene vi jobber med er forskjellige typer eiendomstvist. Her er typiske saksområder vi jobber med:

  • Eiendomsrett
  • Begrensede rettigheter som bruksretter, vegrett, forkjøpsrett mv.
  • Reguleringsspørsmål
  • Ekspropriasjon/erstatning/skjønn
  • Jordskifte

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat tidligst mulig i prosessen, fordi vår erfaring er at sakene da løser seg lettere. Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre, og skulle saken ende i retten, vil du da også ha en bedre sak.

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Personskaderett

Personskaderett

Dersom du blir rammet av en personskade kan dette føre til en vanskeligere livssituasjon, både medisinsk...

Aktuelle artikler