Bilbrann

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Bilbrann – penger opp i røyk?

I  løpet av timene og dagene etter den dramatiske brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn har det fremkommet flere uttalelser om skadene som oppsto i brannen, og følgene dette vil få for de som er involvert på en eller annen måte.

Blant disse finner vi svært mange bileiere, og noen har gitt uttrykk for bekymring rundt forsikringsoppgjøret etter brannskadene. 

En hjelpende hånd fra forsikringsselskapet?

Mange tegner kaskoforsikring eller delkaskoforsikring på bilen sin. De som har valgt dette vil, noe avhengig av innholdet i forsikringsavtalen, ha rett til leiebil ved bilbrann. Utover dette vil de ha en forsikring som erstatter skadene.

Et spørsmål er likevel hva slags erstatning en kaskoforsikring gir ved bilbrann, og hva konsekvensene er ved å benytte seg av sin bilforsikring.

Svaret på det første spørsmålet kan variere fra forsikring til forsikring. I noen tilfeller kan en erstatning på kaskoforsikring for en bilbrann der bilen er hinsides enhver reparasjon, være mindre enn man skulle ønske.

For det første: Dersom bilen kan repareres, vil forsikringsselskapene tilby det. Hvis reparasjon derimot er umulig, eller uforholdsmessig dyrt, vil forsikringsselskapet tilby en erstatning for «totalskade».

Hvordan erstatning for «totalskade» beregnes, vil være avhengig av vilkårene for din forsikringsavtale. En vanlig løsning er at du får erstattet hva det ville koste å kjøpe en tilsvarende bil – på skadetidspunktet. Det vil si at dersom du mistet en gammel Volkswagen i brannen, skal du få forsikringsoppgjør nok til å kjøpe en bruktbil av samme modell, og i samme tilstand. Tilsvarende gjelder dersom en ny Tesla gikk opp i røyk. Forsikringsselskapene har egne regler for hva som skjer med din bil ved totalskade, enten den er et utbrent vrak eller ikke.

En viktig konsekvens av å benytte seg av sin bilforsikring, er at du vil kunne få et bonustap. Bonustap oppstår sjeldent ved brannskader, men dette kan det være nyttig å få avklart overfor forsikringsselskapet før man velger å benytte forsikringen. Bonustap kan medføre at bilforsikring på din neste bil blir dyrere. Det kan derfor tenkes at det ikke alltid vil lønne seg å bruke forsikringen, fordi forsikringsselskapet ditt «spiser opp» erstatningen du får utbetalt gjennom økede priser på bilforsikringen din de kommende årene.

Erstatning etter andre regler

Brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn har ført til at omfattende verdier er tapt. Etter en slik hendelse vil flere instanser gå grundig inn for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd. De forsikringsselskapene som må ut med erstatning for bilene som er forsikret hos dem, vil se grundig på om noen kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig, slik at de kan søke regress for sine utbetalinger.

Om det finnes noen som kan holdes erstatningsansvarlig er det for tidlig å si noe om. Dersom noen skulle vise seg å være erstatningsansvarlig, vil kravet mot vedkommende potensielt være veldig stort – så stort at det er en fare for at ikke alle kan få full erstatning for sine tap på grunn av konkurs, begrensninger i forsikringssum på ansvarsforsikring eller andre forhold.

Dersom for eksempel et større firma, for eksempel en bilprodusent, en større entreprenør eller et forsikringsselskap kan holdes erstatningsansvarlig for hele eller deler av skaden, kan dette være gode nyheter for alle som sitter igjen med et økonomisk tap i en eller annen størrelsesorden.

Blant disse finner vi de bileierne som ikke har noen kaskoforsikring. Egenandeler på kaskoforsikring vil da også kunne bli erstattet av vedkommende, og bonustap vil bli unngått for de bileierne som har benyttet sin kaskoforsikring, og selvsagt forsikringsselskapene.

Dersom man har rett på erstatning for skade på en bil, er utgangspunktet at du skal få erstattet ditt økonomiske tap. I praksis betyr dette at du skal få dekket reparasjonskostnader hvis reparasjon er mulig. Dersom reparasjon er umulig, skal man få erstatning som dekker kostnadene med å kjøpe en tilsvarende bil, i tilsvarende tilstand som den bilen som er tapt.

Forsikringsoppgjøret

For de som har aktuelle forsikringsdekninger, for eksempel delkasko- eller kaskoforsikring, vil det løpe en frist for å melde skaden til eget forsikringsselskap på ett år fra skaden inntraff.

Dersom du ikke har noen delkasko- eller kaskoforsikring på din bil, og du ønsker å se på mulighetene for å få erstatning, eller du har mottatt et utilstrekkelig tilbud om erstatning fra ditt forsikringsselskap, kan vi bistå deg med din sak.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker