Advokatfirma Øglænd & Co tilbyr oppgjørsoppdrag til deg som skal selge bolig, og som ikke egentlig har behov for den fulle bredden i det en eiendomsmegler kan tilby med annonsering og annet.

Oppgjørsoppdrag inkluderer:

  • Utarbeidelse av kjøpekontrakt og skjøte.
  • Tinglysning av skjøte og pantobligasjoner.
  • Innfrielse av gjeld og sletting av pantobligasjoner.
  • Gjennomføring av oppgjøret.

Gjennomføring av en eiendomsoverdragelse ved oppgjørsoppdrag hos oss gir deg rådgivning, klargjorte dokumenter, og en sikker gjennomføring av selve oppgjøret i tråd med trygg praksis for dette.

På nærmere vilkår tilbyr vi fastpris for oppgjørsoppdrag med kr 14 900,- inkl. mva.

I tillegg til fastpris kommer omkostninger, herunder:

  • Gebyrer til innhenting av offentlige opplysninger, kartverk, tinglysningsgebyrer, forsikring og andre omkostninger.

For øvrig anbefaler vi gjennomføring av et kontraktsmøte der begge parter i handelen deltar, sammen med advokat, for gjennomgang av avtalens innhold og signering. Arbeid med kontraktsmøte faktureres i tillegg til fastpris, etter medgått tid.

Vi anbefaler også at det utarbeides tilstandsrapport for boligen før salg av hensyn til selgers dokumentasjonsplikt.

For oppdrag med følgende omfang må betaling avtales konkret:

  • Oppdrag der det foreligger mer enn 10 frivillige pengeheftelser på aktuelle eiendom.
  • Oppdrag hvor det foreligger ikke-pengemessige heftelser / realservitutter på aktuelle eiendom som må klargjøres og eventuelt slettes.
  • Oppdrag hvor det foreligger utlegg på aktuell eiendom som må slettes.

 

Denne artikkel er skrevet av advokat Gullik Maudal Huseby.